KOBIE AIZENBERG-WILLEMSEN

weefster

mijn werk » in opdracht

Antependia

Voor de Gereformeerde Kerk in Mijdrecht heb ik vier Antependia gemaakt. De vier wandkleden zijn elk 3,5 meter lang en 0,6 meter breed. Ze zijn geweven in vier verschillende kleuren. De kleuren moeten uitdrukking geven aan:

  • rood: liefde, vuur, Heilige Geest
  • paars: inkeer, concentratie, reflectie, berouw
  • wit: vreugde, onschuld, glorie, licht
  • groen: hoop, nederigheid

Ze hangen aan een railsysteem achter elkaar en worden regelmatig verschoven, al naar gelang de kleur van de tijd van het jaar. Klik op de Antependia voor een uitvergroting.

Stiltecentrum

De penitentiaire inrichting van Alphen aan de Rijn heeft mij gevraagd om samen met een glas in lood ontwerpster een multi-religieus Stiltecentrum in te richten. Hiervoor heb ik deze drie wandkleden gemaakt.

In overleg met de betrokkenen hebben we ervoor gekozen om te gaan werken met het thema water, vuur, aarde en lucht (voorafgaand aan de diverse geloven). Voor de wandkleden hebben we gekozen voor het 'warme onderwerp' aarde en vuur. Om iets te ontwerpen voor een penitentiaire inrichting vond ik het van belang om een rustig en warm beeld te creëren.

Elk wandkleed is 1,75 m hoog en 1,20 m breed, het hele beeldvlak is dus 1,75 m hoog en 3,60 m breed. Na het weven heb ik de kleden laten opspannen op houten spie-ramen.

Kussens

Ik heb veel kussens gemaakt in opdracht voor verschillende opdrachtgevers. Deze kussens heb ik bijvoorbeeld in opdracht van een binnenhuisarchitect gemaakt. Klik op een van de foto's voor een vergroting.